Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Prezenta politica de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie modul in care colectam si folosim datele personale colectate, HNL Attitude SRL, denumita in continuare HASHERA, rezervandu-si dreptul de a aduce modificari acesteia in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, noile modificari urmand a produce efecte incepand cu momentul publicarii pe site.Prin depunerea candidaturii pentru postul/posturile ofertate de HASHERA si semnarea Acordului privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea si transferul datelor dvs., conform descrierii din prezenta politica de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. Daca nu doriti ca informatiile dvs. sa fie colectate, utilizate si transferate conform celor descrise de aceasta politica, va puteti retrage consimtamantul.Pentru a retrage consimtamantul dvs., va rugam sa ne transmiteti un e-mail la dpo@hashera.ro.  In situatia in care procedati la revocarea consimtamantului dvs., informatiile dvs. vor fi eliminate din baza noastra de date. Informatiile colectate sunt stocate in Uniunea Europeana si sunt supuse prevederilor Regulamentului 679/2016.

Informatiile pe care le colectam:

Colectam informatii despre dvs. atunci cand doriti sa candidati pentru unul din posturile ofertate de HASHERA, cum ar fi:

 • Informatiile dvs. de contact, certificari, diplome de calificare si informatiile despre locul de munca dorit.
 • Numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon si alte informatii de contact;
 • CV-ul si/sau scrisoarea de intentie, experienta de lucru anterioara si/sau relevanta sau alte experiente, educatie sau alte informatii pe care ni le furnizati in cadrul procesului de selectie si recrutare;
 • Informatii din interviuri si discutii telefonice pe care le puteti avea cu reprezentantii HASHERA, daca este cazul;
 • Orice alte informatii demografice obtinute in timpul procesului de selectie si recrutare, cum ar fi, dar fara a se limita la, sex, informatii despre cetatenia dumneavoastra, informatii medicale sau de sanatate comunicate de candidat , cazier juridic etc;
 • Informatii din referinte si / sau informatii primite din verificarile de fond (daca este cazul), inclusiv informatiile furnizate de terti; inclusiv, dar fara a se limita la scrisori de recomandare;
 • Informatiile referitoare la orice antecedente din relatiile anterioare de angajare.

Recomandari HASHERA:

CV-ul pe care ni-l transmiteti nu trebuie sa contina date din categoriile special indicate de GDPR referitoare la:

 1. originea rasiala sau etnica;
 2. convingerile politice, filozofice sau religioase;
 3. apartenenta la un sindicat sau la un partid politic;
 4. istoricul infractiunilor, a procedurilor penale, a sanctiunilor si/sau a amenzilor;
 5. orice numar de identificare a unei persoane la nivel national.

Punerea la dispozitie a oricareia sau tuturor informatiilor din prezenta sectiune, in cuprinsul CV-ului dvs. atrage suportarea de catre dvs. in intregime a riscurilor asociate, in sarcina HASHERA nefiind retinuta nicio obligatie sau raspundere in acest sens, intrucat HASHERA nu prelucreaza niciuna dintre datele indicate in prezenta sectiune de recomandari in cadrul procesului de selectie si recrutare.  

Cum folosim informatiile pe care le colectam:

Informatiile dvs. vor fi utilizate de HASHERA in scopul realizarii procesului de selectie si de recrutare de persoane in vederea angajarii, si include:

 • Evaluarea aptitudinilor, calificarilor si intereselor privind oportunitatile de cariera in corelatie cu profilul si cerintele postului;
 • Verificarea informatiilor dvs. si efectuarea de verificari de referinte si/sau efectuarea de verificari de fond (daca este cazul) inclusiv in mass-media, social media si cu fostii angajatori/colegi/ colaboratori/superiori ierarhici/personal in subordine si similar;
 • Comunicarea cu dvs. despre procesul de recrutare;
 • Imbunatatirea procesului de recrutare al HASHERA, inclusiv imbunatatirea diversitatii in practicile de recrutare;
 • Respectarea legilor, reglementarilor, proceselor legale aplicabile.

In cadrul procesului de selectie si recrutare, HASHERA va colecta, prelucra si stoca informatiile din dosarul dvs. de candidat in baza de date a companiei HASHERA.

Cine poate avea acces la informatiile dvs.

HASHERA restrictioneaza accesul la informatiilor personale pe care le furnizati strict la nivelul persoanelor implicate in procesul de selectie si recrutare, respectiv la nivelul angajatorilor pentru care deruleaza procesul de selectie si recrutare.Datele dumneavoastra cu caracter personal depuse pentru candidatura la unul dintre posturile  ofertate de HASHERA vor fi transferate agajatorilor pentru care HASHERA deruleaza procesul de selectie si recrutare, in baza unui acord semnat intre HASHERA si angajatorul respectiv, intr-un circuit inchis care nu va permite scurgerea de informatii sau acces neautorizat la datele

dumneavoastra sau prelucrarea in alt scop decat cel pentru care ati fost notificat si v-ati dat acordul. In cazul in care este necesara prelucrarea datelor dumneavoastra pentru alte scopuri suplimentare decat cele aferente recrutarii (statistici interne, analize, baze de date pentru posturi viitoare), veti fi notificat si vi se va solicita un acord suplimentar pentru aceste prelucrari.

HASHERA poate sa fie obligata sa dezvaluie informatiile dvs. unor terte parti externe, cum ar fi autoritatile locale, instantele judecatoresti si tribunale, organismele de reglementare si / sau organismele/ autoritatile de aplicare a legii, apararii sigurantei nationale (dupa caz) in scopul respectarii legilor si a reglementarilor aplicabile sau ca raspuns la o procedura legala.

Minori

HASHERA nu colecteaza in cadrul proceselor de recrutare, in mod deliberat, informatii referitoare la persoane minore.

Cat timp vom pastra datele cu caracter personal?

Cu exceptia cazului in care, in timpul si ulterior procesului recrutare va opuneti prelucrarii Datelor cu Caracter Personal de catre noi si / sau solicitati stergerea datelor dvs. personale, se aplica urmatoarele perioade de retentie, in conformitate cu politica noastra privind retentia de date, pentru urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nu va stocam datele cu caracter personal mai mult decat este necesar pentru scopul pentru care le-am retinut sau pentru a respecta o lege sau cerinta statutara sauinteres legitim dat de apararea intereselor HASHERA si/sau ale dvs in instanta sau in fata unei autoritati (ex Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii).
 • Datele de recrutare ale candidatilor respinsi: pentru 36 de luni, cu exceptia situatiei privind pretentii sau reclamatii sau, in cele din urma, actiuni in justitie sau la autoritati competente (ref discriminare) ce trebuie solutionate.

Drepturile dvs. legale

Ca persoana vizata aveti drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. HASHERA respecta drepturile individuale si se ocupa de interesele dumneavoastra in mod corespunzator.

 • Dreptul la informare: dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de catre HASHERA. Respectarea acestui drept de catre HASHERA se realizeaza prin prezenta informare;
 • Dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea HASHERA o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;
 • Dreptul de retragere a consimtamantului: dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, in orice moment.
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la HASHERA, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea Datelor cu Caracter Personal care sunt incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine de la HASHERA, fara intarzieri nejustificate, stergerea Datelor cu Caracter Personal care va privesc, atunci cand intervine oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR:
  • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre HASHERA;
  • va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date in scopurile mentionate mai sus;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de catre HASHERA;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine HASHERA.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul de a obtine de la HASHERA restrictionarea prelucrarilor Datelor Personale in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR, astfel:
  • constestati exactitatea datelor pe care le prelucreaza HASHERA. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ii permite HASHERA sa verifice exactitatea datelor;
  • Prelucrarea Datelor Personale de catre HASHERA este ilegala, iar dumneavoastra nu doriti stergerea Datelor Personale, ci solicitati restrictionarea utilizarii lor de catre HASHERA;
  • HASHERA nu mai are nevoie de Datele dvs Personale, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau intr-o procedura administrativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la HASHERA datele cu caracter personal depuse prin intermediul dosarului de candidatura care va privesc si pe care le-a furnizat HASHERA, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveti acest drept numai in situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau atunci cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
 • Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuate de HASHERA avand ca temei juridic interesul dvs. legitim.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dvs, cum ar fi preferintele personale, sanatatea etc.), care produce efecte juridice si privesc persoana vizata.
 • Dreptul de a depune o plangere: Aveti dreptul de a depune plangere la adresa dpo@hashera.ro in cazul in care doriti sa va aparati drepturile si sa solicitati remedierea situatiei dumneavoastra, in cazul unei incalcari a protectiei prelucrarii Datelor Personale de catre HASHERA si,  in cazul in care considerati ca plangerea nu se solutioneaza sau nu se solutioneaza corespunzator, puteti depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: dpo@hashera.ro, (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bucuresti, Strada Mares Scarlat nr. 45, ap. 11 sau (iii) direct prin depunere la sediul HASHERA. Dupa primirea cererii, HASHERA va reveni catre dumeavoastra  cu un raspuns, in mod gratuit si fara intarzieri nejustificate, in termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii.